Skip to content

De Voorwaarden

Voorwaarden Holiday Mountain

Algemene Voorwaarden

Vermelde reissom is per kamer inclusief:

 1. Schriftelijke bevestiging van het aantal overnachtingen
 2. Eten en drinken bij Holiday Mountain
 3. Reserveringskosten
 4. Aanbetaling

Vermelde reissom is exclusief:

 1. Vlucht en transfer
 2. Reis- en annuleringsverzekering
 3. Entreegelden en persoonlijke uitgaven

Boekingen en betaling:

U ontvangt een bevestiging naar aanleiding van uw inschrijfformulier. Invullen van het inschrijfformulier verplicht u tot betaling van al hetgeen op grond van deze aanmelding verschuldigd is. De afgesloten reissom dient uiterlijk 6 weken voor vertrek te worden overgemaakt op IBAN rekeningnummer NL11 RABO 0108 3363 44 t.n.v. R.A.M.A. Dirksen 

Reisdocumenten:

Uw paspoort, eventueel rijbewijs voor een huurauto dienen geldig te zijn.

Aansprakelijkheid:

De organisatie draagt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel, materiaalschade of gevolgschade van welke aard dan ook, toegebracht aan of ontstaan bij deelnemers of derden. Deelname geschiedt geheel op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van calamiteiten en/of andere reden van overmacht. De vlucht en/of transfer geschiedt geheel voor risico van de deelnemer. Indien om welke reden dan ook het vervolgen van de reis door deelnemer niet mogelijk is ontstaat hierdoor geen recht op vergoeding van schade en/of kosten van welke aard dan ook. Deelnemer is ook dan zelf verantwoordelijk voor repatriëring van lijf en goederen naar Nederland. Uiteraard zal de organisatie in dat geval naar beste kunnen hulp en bijstand verlenen voor zover dat in redelijkheid kan worden verwacht en voor zover groepsbelang zich daar niet tegen verzet.

Annulering door deelnemer:

Annulering dient altijd schriftelijk (per email ) te gebeuren en schriftelijk te worden bevestigd door Holiday Mountain. U kunt annuleren tot 21 dagen voor aankomst, daarna zijn wij genoodzaakt een vergoeding te vragen.  Holiday Mountain kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de door u gemaakte kosten voor annulering. Het is daarom raadzaam een reis-annuleringsverzekering af te sluiten bij uw verzekeringsmaatschappij.

Annulering door de organisatie:

Een reis kan geannuleerd worden als gevolg van gewichtige omstandigheden van zodanige aard dat verdere gebondenheid van de organisatie aan de reisovereenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. In beide gevallen zal de organisatie dezelfde reis op een later tijdstip aanbieden. Indien dit aanbod door de deelnemer niet wordt aanvaard volgt restitutie van betaalde gelden.

Klachten:

Klachten tijdens de reis dient de deelnemer zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en wijskrachtige manier, te melden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de deelnemer onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren dan kan de deelnemer deze, uiterlijk één maand na de reis, bij de reisorganisator schriftelijk indienen.

NB:

 1. Een gedetailleerde kaart van Andalusie is zeer aan te bevelen.
 2. Reisbescheiden, indien nodig, worden zsm toegezonden nadat de reissom (volgens afspraak) is betaald.
 3.  All-inclusive; Het all-inclusive concept betekent bij: Holiday Mountain Uitgebreid ontbijt; desgewenst een zelf samengesteld lunch voor onderweg; hapjes zoals nootjes, olijven, worst ect…..: Avondeten bestaande uit een 3 gangendiner.

  Dranken; Koffie, thee, water verschillende soorten frisdrank, bier, Cava en 3 soorten wijn.

Het afsluiten van een reis-annuleringsverzekering (zie hiervoor ook het reserveringsformulier) is nadrukkelijk aanbevolen.

Nieuwsbriefinschrijving

Ontvang reistips voor een vakantie naar Andalusie!